KUMA NA VJENČANJU

KUMA NA VJENČANJU

[oglas]

Biti kuma na vjenčanju u pravilu je čast koja pripada dugogodišnjoj prijateljici, u pravilu onoj koja je uz nas još od školskih klupa, pa često i prije toga.

Vjenčana kuma pomaže mladoj u pripremama vjenčanja, odabiru prave vjenčanice i dekoracija, slanju pozivnica, uglavnom svemu u čemu mladoženja nema vremena ili ne želi sudjelovati. Vrlo težak posao organiziranja vjenčanja jest izraditi raspored sjedenja u čemu kuma također može pomoći.

Najzanimljiviji zadatak vjenčane kume jest organizirati djevojačku večer. Postoje dva načina kako to odraditi – zamoliti mladu da vam pomogne ili napraviti zabavu iznenađenja gdje će vam pomoći djeveruše ili druge pripadnice ljepšeg spola koje će se pojaviti na vjenčanju.

Na sam dan vjenčanja kuma je ta koja pomaže mladoj obući vjenčanicu. Kako je mladoj tada vrlo teško komunicirati sa svima, kuma joj služi za prenošenje poruka onima koji nisu u prostoriji s mladom. Također, kuma prenosi poruke i mladoženji jer mladoženja ne smije vidjeti mladu prerano. Slijedi najvažniji dio – vjenčanje, gdje je kuma uz oca ta koja predaju mladu, odnosno služi kao svjedok bez nje cijela ceremonija ne bi bila valjana.

Na zabavi je kuma prva djevojka poslije mlade koja upada u oči. Osim još nekih sitnih zadataka, poput čuvanja novčanih poklona, pomaganja mladoj u ponoćnom presvlačenju i, eventualno, održavanju govora, njezini zadaci su biti potpora mladencima te vesela i nasmijana partijanerica koja pleše do jutra i do iznemoglosti.

Savjeti